×

Hành trình vươn tới tự do

Tổ Quốc Media 15/05/2020 19:08

(Tổ quốc) - Trưng bày "Khát vọng tự do" tại di tích Nhà tù Hoả Lò kể câu chuyện về những chiến sĩ kiên trung, không chịu chết mòn nơi ngục tù thực dân, đế quốc, quyết tâm vượt ngục để trở về với cách mạng, với nhân dân.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm