×

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt ngưỡng 2 triệu lượt trong tháng 1/2020

Du lịch 03/02/2020 14:51

(Tổ quốc) - Đây là thời điểm trùng với dịp Việt kiều về nước thăm người thân và khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nghỉ dưỡng tăng cao.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm