×

Khởi động dự án “Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19”

Tổ Quốc Media 16/08/2020 12:36

(Tổ quốc) - Nhằm hỗ trợ phần nào cho các hộ gia đình gặp khó khăn, dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững MSD phối hợp cùng các tổ chức xã hội đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19” vào ngày 15/8, tại Hà Nội.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm