Kỳ vọng mùa lễ hội 2019 an vui khi Nghị định 110 đi vào đời sống

Tổ Quốc Media 11/02/2019 17:19
(Tổ Quốc) - Phát huy những mặt tốt, giảm những mặt còn tồn tại mùa lễ hội 2018 là mục tiêu của công tác quản lý và tổ chức lễ hội 2019. Mùa lễ hội 2019 cũng là lễ hội đầu tiên, Nghị định về Quản lý và tổ chức lễ hội đi vào đời sống. Với sự quyết liệt chỉ đạo của Bộ VHTTDL, sự quyết tâm và tích cực vào cuộc của các địa phương, hy vọng mùa lễ hội 2019 sẽ diễn ra vui tươi và an toàn.
Mới nhất

Xem thêm