×

Năm 2019: người Việt đã dần ý thức hơn về Di sản Quốc gia

Bình luận 20/01/2020 14:48

(Tổ Quốc) - Di sản được gìn giữ, phát triển hay bị tàn phá, biến thành phế tích đều có vai trò rất lớn của cộng đồng, mà trước hết là cộng đồng cùng hoạt động sinh sống và sản xuất trong vùng di sản. Những sự việc xấu xí về cách hành xử với các di sản trong năm 2019 là lời nhắc nhở sâu sắc tới chúng ta trong việc quy hoạch, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển thời gian tới.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm