×

Ngày Quốc tế Hạnh phúc: Gia đình là nền tảng xây dựng hạnh phúc cộng đồng

Tổ Quốc Media 19/03/2020 19:53

(Tổ quốc) - Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 do Bhutan khởi xướng, được Đại Hội đồng Liên Hợp quốc thông qua năm 2012 đã được các thành viên Liên Hợp quốc, trong đó có Việt Nam cam kết thực hiện. Hạnh phúc vốn không phải là đích đến mà là một hành trình, được xây dựng trên nền tảng hạnh phúc của mỗi gia đình.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm