Ông Trump: Thuế sẽ áp ngay lập tức nếu ông Tập không đến cuộc gặp ở Nhật

Tin tức 12/06/2019 15:09
Mới nhất