×

Thảo luận Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bảo dân tộc miền núi: Rà soát lại các dự án lãng phí, "ít mà chất"

Tổ Quốc Media 01/11/2019 09:56

(Tổ Quốc)- Sáng 1/11, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội đã dành trọn một buổi để bàn thảo về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Tổ Quốc xin trích dẫn ý kiến của Đại biểu Đinh Duy Vượt.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm