×

Thủ tướng đồng ý trình UNESCO hồ sơ nghề làm tranh dân gian Đông Hồ

Tin tức - Sự kiện 31/03/2020 14:32

(Tổ quốc) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý đệ trình UNESCO xem xét đưa "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Hồ sơ theo quy định.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm