×

Tìm hiểu về người Bahnar trước thời Pháp

Tổ Quốc Media 25/07/2020 16:36

(Tổ quốc) - Ngày 24/7, Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace và Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) đã tổ chức hội thảo Người Bahnar trước thời Pháp với sự tham gia của GS. TS. Andrew Hardy - Trưởng đại diện EFEO và nhà sử học, TS. Nguyễn Đặng Anh Minh.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm