×

Trưng bày chuyên đề: ''Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

Tin tức 13/01/2020 11:16

(Tổ Quốc) - Trưng bày chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam", gồm 3 phần: Nguyễn Ái Quốc - người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chủ tịch Hồ Chí Minh - người lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm