Chiến lược xây dựng phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập
11:28
(Tổ Quốc) - Để có được nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng đáp ứng được nhu của các doanh nghiệp, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp
TIN MỚI NHẤT