Về trang chủ
Chính phủ lưu ý những thách thức mà nền kinh tế phải "đối mặt"

Chính phủ lưu ý những thách thức mà nền kinh tế phải "đối mặt"

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa nhận rằng, thể chế có vấn đề. Dù chúng ta đã nỗ lực nhưng đâu đó vẫn có rào cản khiến doanh nghiệp hoạt động khó khăn. Chưa nói đến thực thi mà việc ban hành vẫn còn chậm.