Về trang chủ
Nhạc sĩ của nhiều hit triệu view chia sẻ khoảng thời gian “túi không còn một đồng”

Nhạc sĩ của nhiều hit triệu view chia sẻ khoảng thời gian “túi không còn một đồng”

(Tổ Quốc) - Nhạc sĩ Andiez Nam Trương lần đầu tiên chia sẻ vì sao từng có ý định từ bỏ việc sáng tác nhạc và thời điểm trong túi không còn một đồng.