Về trang chủ
Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam: Nhiều bạn trẻ tuổi nhưng giọng hát tốt

Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam: Nhiều bạn trẻ tuổi nhưng giọng hát tốt

(Tổ Quốc) - "Những giọng ca ở đây nếu được đưa vào trường lớp đào tạo thì có thể trở thành những ca sĩ triển vọng phục vụ cho quần chúng nhân dân", nghệ sĩ ưu tú Thu Giang chia sẻ.