×

Bản tin truyền hình số 154: Khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong phát triển du lịch

Tin tức 08/11/2020 18:27

(Tổ quốc) - Du lịch văn hóa được xác định là loại hình du lịch quan trọng, có sức hấp dẫn, góp phần cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa là việc làm thực sự cần thiết nhằm tạo bước phát triển đột phá trong công tác xây dựng sản phẩm du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu thúc đẩy du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm