×

Bản tin truyền hình số 274: Văn hóa - Nguồn lực nội sinh để phát triển du lịch

Tin tức 17/04/2023 15:42

(Tổ Quốc) - Xác định vị trí, vai trò của văn hóa, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Ra mắt nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam; Văn hóa là nguồn lực để phát triển du lịch… là những tin tức nổi bật trong tuần.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm