×

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

Tin tức 11/09/2022 13:36

(Tổ Quốc) - Năm 1972, Tổ chức UNESCO đã thông qua Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Việc ra đời Công ước 1972 có thể xem như là "hòn đá tảng", đặt nền móng vững chắc cho công tác bảo vệ di sản, đồng thời đây là Công ước quốc tế có ảnh hưởng sâu rộng, với gần 200 quốc gia thành viên nghiên cứu, áp dụng thực hiện. Việt Nam là thành viên của Tổ chức UNESCO từ năm 1976, chính thức phê chuẩn tham gia Công ước 1972 từ ngày 19/10/1987, 35 năm qua chúng ta luôn được cộng đồng quốc tế đánh giá là thành viên có trách nhiệm, uy tín, luôn thực hiện tốt các quy định của Công ước.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm