×

''Đảng là cuộc sống của tôi'' khởi đầu cho chương trình kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(Tổ Quốc) - Chương trình nghệ thuật Vang mãi giai điệu Tổ Quốc là hoạt động ý nghĩa nhân Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý. Hướng tới kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm