×

Đề xuất vị trí việc làm và định mức biên chế công chức ngành VHTTDL

Tin tức 23/07/2021 16:49

(Tổ Quốc) - Bộ VHTTDL đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm