×

Đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tin tức 23/07/2021 16:27

(Tổ Quốc) - Ngày 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị kết nối 40 điểm cầu trên cả nước với hơn 2.000 đại biểu tham dự.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm