×

Hơn 2.500 vận động viên tham gia Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47

Tin tức 24/04/2021 10:30

(Tổ quốc) - Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, từ thành phố đến cơ sở về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân...

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm