×

Lễ cúng cơm mới của người Nùng ở Hà Giang

Tin tức 06/02/2023 08:51

(Tổ Quốc) - Dân tộc Nùng có lịch sử sinh sống lâu đời và chiếm tỉ lệ lớn nhất trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Mặc dù sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc diễn ra ngày càng phổ biến, nhưng đồng bào dân tộc Nùng vẫn gìn giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc, góp phần tạo nên một phần văn hóa phong phú, đa dạng của miền đất vỏ cây vàng.

Xem thêm
Video liên quan
Autoplay
Mới nhất

Xem thêm