×

Luật Di sản văn hóa, 20 năm nhìn lại và đổi thay

Tin tức 15/01/2022 13:02

(Tổ Quốc) - Sau 20 năm ban hành và 10 năm được sửa đổi, bổ sung, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tuy nhiên, trước những yêu cầu và đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn đặt ra, chúng ta cần nhìn lại, đánh giá để Luật Di sản văn hóa bắt kịp sự vận động và biến chuyển của xã hội. đồng thời, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm