×

Nghề làm hương truyền thống của dân tộc Mông

Tin tức 28/01/2023 11:37

(Tổ Quốc) - Đồng bào Mông luôn có ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng dải đất biên cương ngày càng giàu đẹp, ấm no. Đặc biệt, phải kể tới nghề làm hương truyền thống ở thôn Sính Thầu, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn được hình thành cách đây hơn 100 năm, đã và đang được bảo tồn, phát huy, truyền dạy trong cộng đồng.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm