×

Phục hồi du lịch Việt Nam: Bình thường mới, cơ hội mới

Tổ Quốc Media 04/04/2022 17:03

Sau một thời gian “đóng băng” do đại dịch COVID-19, ngành du lịch đang được tái khởi động với các chương trình đón khách trong nước và quốc tế linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Việc triển khai mở cửa du lịch của Việt Nam ngay từ tháng 3/2022 là một quyết định đúng đắn, và mở ra nhiều cơ hội, thuận lợi cho ngành du lịch.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm