×

Tạm dừng quay “Mission: Impossible 7” do Covid-19

Tin tức 09/06/2021 11:51

(Tổ quốc) - Phần mới nhất của bộ phim "Mission: Impossible" (“Nhiệm vụ bất khả thi”) hiện đang quay tại Anh một lần nữa phải tạm dừng bởi một số thành viên của đoàn làm phim nhiễm virus SARS-CoV-2.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm