×

Tọa đàm tiêu điểm: Phát huy giá trị di sản trong phát triển du lịch

Tin tức 03/03/2022 11:53

(Tổ Quốc) - Việt Nam có nguồn tài nguyên di sản văn hóa vật thể, phi vật thể rất đa dạng và phong phú, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc ta. Thực tế cho thấy, di sản văn hóa đã tạo nên sự hấp dẫn cho các điểm đến du lịch. Di sản văn hóa chính là “động lực” để du lịch phát triển. Phát huy di sản văn hóa và phát triển du lịch là mối quan hệ chặt chẽ và tương hỗ.

Xem thêm
Video liên quan
Autoplay
Mới nhất

Xem thêm