×

Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội tập trung cho nhiệm vụ phục vụ SEA Games 31

Tin tức 15/03/2021 16:11

(Tổ Quốc) - SEA Games 31 được xem là một trong những mục tiêu lớn của thể thao Việt Nam trong năm 2021. Đây sẽ là giải đấu tiền đề cho những mục tiêu lớn hơn trong những năm tiếp theo. Do vậy, công tác chuẩn bị lực lượng đối với 3 trung tâm huấn luyện thể thao lớn ở Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng càng được chú trọng hơn.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm