Về trang chủ
Hạ tầng giao thông: Bước đột phá để Bình Phước phát triển

Hạ tầng giao thông: Bước đột phá để Bình Phước phát triển

(Tổ Quốc) - Là tỉnh rộng nhất vùng Đông Nam Bộ, "thủ phủ cao su" của Việt Nam, Bình Phước luôn đặt vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông lên hàng đầu, nhất là đầu tư mở rộng và xây dựng mới các tuyến đường huyết mạch tạo đà phát triển kinh tế - xã hội nhằm thu hút vốn đầu tư và kết nối vùng miền.

Xem thêm