Về trang chủ
Quyết tâm năng lượng xanh của bầu Hiển và những cái bắt tay tỷ đô với “gã khổng lồ”

Quyết tâm năng lượng xanh của bầu Hiển và những cái bắt tay tỷ đô với “gã khổng lồ”

(Tổ Quốc) - Để có được những cái bắt tay tỷ đô trong lĩnh vực năng lượng của T&T với các tập đoàn hàng đầu thế giới ngày hôm nay là tầm nhìn từ trước đó 15 năm của bầu Hiển – người đứng đầu một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam. Làn gió mới từ điện tái tạo đang rộng mở nhiều cơ hội với các nhà đầu tư, nhưng cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.

Xem thêm