×

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản ở Hà Tĩnh

Tổ Quốc Media 25/11/2020 15:01

(Tổ quốc) - Hà Tĩnh là miền địa linh nhân kiệt, có bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời. Vùng đất này sớm trở thành cái nôi di sản, chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa. Với sự nỗ lực trong công tác bảo tồn qua nhiều thế hệ, nhất là từ khi có Luật Di sản văn hóa, hệ thống di sản văn hóa cả vật thể và phi vật thể ở Hà Tĩnh đã từng bước được khảo sát, nghiên cứu, xếp hạng, trùng tu, phục dựng và truyền dạy.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm