×

Khai mạc triển lãm tư liệu "Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin"

Tổ Quốc Media 20/01/2021 15:09

(Tổ quốc) - Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 20/01/2021, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức triển lãm tư liệu: "Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin"

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm