×

Những người lưu giữ hồn rối Việt

Tổ Quốc Media 01/11/2020 00:16

(Tổ quốc) - Khi ánh đèn nổi lên, tấm mành buông xuống, những con rối đủ sắc màu, hình khối như được thổi hồn, tái hiện cảnh cày cấy, sinh hoạt của người dân thuở xưa… thì phía sau bức mành ấy là những nghệ sĩ ngâm mình dưới nước, cảm nhận và điều khiển con rối bằng các sợi dây và những chiếc gậy.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm