×

Sự lan tỏa của Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Tổ Quốc Media 29/12/2020 17:02

(Tổ quốc) - Hơn ba năm triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, người dân Việt Nam đã có thêm cơ hội tiếp cận và sử dụng thông tin, tri thức.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm