×

Tác phẩm nghệ thuật được hồi sinh từ những vụn vỡ

Tổ Quốc Media 27/08/2020 09:23

(Tổ quốc) - Thay vì loại bỏ những món đồ gốm sứt mẻ hư vỡ, thì chúng lại được “hồi phục” thành những tác phẩm nghệ thuật.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm