• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

100% cơ sở giáo dục tại Hà Nội phải thực hiện đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên

Giáo dục 08/04/2019 14:14

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những yêu cầu của Kế hoạch số 1102/KH-SGDĐT của Sở GDĐT về đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Theo đó, việc thực hiện kế hoạch đánh giá này làm căn cứ để hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, lãnh đạo nhà trường, năng lực chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

100% cơ sở giáo dục tại Hà Nội phải thực hiện đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên - Ảnh 1.

Việc đánh giá cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cần thực hiện thực chất, tránh hình thức (ảnh minh họa: Trunghochoasen)

Đồng thời, làm căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục; xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý xây dựng chương trình bồi dưỡng, đào tạo; và làm căn cứ để các phó hiệu trưởng, giáo viên thuộc diện quy hoạch tự đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện, học tập.

Sở yêu cầu 100% các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, công lập và ngoài công lập tổ chức triển khai đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng và đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Công tác đánh giá phải thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, bám sát các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định; không nể nang, cào bằng, đồng thời không để xảy ra sai sót, khiếu kiện, làm mất đoàn kết nội bộ. Đánh giá phải dựa trên phẩm chất, năng lực và quá trình làm việc của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên trong điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Công tác thu thập, chuẩn bị các hồ sơ, minh chứng của mỗi cá nhân được đánh giá phải tiến hành trong cả năm học và có kế hoạch thường xuyên bổ sung hồ sơ, tài liệu, minh chứng còn thiếu.

Công tác tổ chức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên theo Chuẩn được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư và văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Theo Kế hoạch này, thời gian đánh giá CBQL và giáo viên theo Chuẩn bắt đầu từ năm học 2018-2019. Hàng năm, trước ngày 30/5, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hướng dẫn CBQL và giáo viên tự đánh giá; tổng hợp kết quả tự đánh giá của CBQL và giáo viên.

Bắt đầu từ năm 2019, hai năm một lần, trước ngày 30/5, các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá CBQL và giáo viên theo Chuẩn; tổng hợp, đề nghị đánh giá đối với hiệu trưởng, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng và giáo viên về Sở GDĐT hoặc phòng GDĐT theo phân cấp quản lý; Trước 15/6: Giám đốc Sở GDĐT chủ trì tổ chức đánh giá hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; Trước ngày 15/6: Phòng GDĐT tổ chức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thuộc quận, huyện, thị xã; tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại CBQL và giáo viên về Sở GDĐT và UBND quận, huyện, thị xã; Trước ngày 30/6: Sở GDĐT tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại CBQL và giáo viên toàn Ngành gửi UBND thành phố và Bộ GDĐT.

Cũng theo Kế hoạch này, trước ngày 30/5, các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn; tổng hợp, đề nghị đánh giá đối với hiệu trưởng, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng và giáo viên về Sở hoặc Phòng. Trước ngày 15/6, Sở tổ chức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng các CSGD trực thuộc Sở. Trên cơ sở đó, Sở sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND thành phố và Bộ trước ngày 30/6/2019.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ