• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

20 đơn vị tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024

Văn hoá 05/06/2024 15:42

(Tổ Quốc) - "Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024" sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 26/6 tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức.

"Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024" là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đối tượng tham gia là các đơn vị nghệ thuật Kịch nói chuyên nghiệp trong và ngoài công lập (là đơn vị có tư cách pháp nhân, có thời gian hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật Kịch nói chuyên nghiệp từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia Liên hoan); các đơn vị nghệ thuật Trung ương (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an); các đơn vị nghệ thuật địa phương.

Tham gia Liên hoan năm nay có 20 đơn vị nghệ thuật Kịch nói trong và ngoài công lập với 24 vở diễn.

20 đơn vị tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024 - Ảnh 1.

Tham gia Liên hoan năm nay có 20 đơn vị nghệ thuật Kịch nói trong và ngoài công lập với 24 vở diễn.

Về quy định đối với đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ: Mỗi đơn vị được tham gia 01 vở diễn. Trường hợp đơn vị nghệ thuật công lập có nhiều đoàn, số lượng vở diễn có thể tham gia Liên hoan tương ứng với số đoàn. Đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện vở diễn đạt chất lượng chuyên môn nghệ thuật. Nghệ sĩ, diễn viên đóng vai chính, thứ chính phải là những người được đào tạo chuyên môn, chuyên ngành hoặc đã tham gia biểu diễn nghệ thuật Kịch nói liên tục từ 03 năm trở lên của đơn vị nghệ thuật có tư cách pháp nhân. Nghệ sĩ, diễn viên đóng vai chính, thứ chính tham gia không quá 02 vở diễn tại Liên hoan. Chấp hành theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ "Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn". Chấp hành quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền của nghệ sĩ biểu diễn và các quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với vở diễn, không hạn chế về đề tài. Vở diễn tham gia Liên hoan phải được cơ quan chức năng phê duyệt công diễn trước 15 ngày Khai mạc Liên hoan. Trường hợp đặc biệt, đơn vị gửi bản ghi hình vở diễn có chất lượng cao về Cục Nghệ thuật biểu diễn để Ban Tổ chức xem xét, quyết định. Mỗi vở diễn có thời lượng từ 90 phút đến 150 phút không kể thời gian giải lao (nếu có). Tham gia Liên hoan là những vở diễn được dàn dựng mới hoặc những vở diễn được phục dựng với đội ngũ sáng tạo mới từ năm 2017 đến nay; vở diễn chưa tham gia các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội chuyên ngành, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và địa phương tổ chức.

Không sử dụng kịch bản sáng tác trước năm 2005 và kịch bản của nước ngoài. Trường hợp kịch bản sáng tác trước năm 2005 sau khi đã chỉnh lý cho phù hợp với hiện tại phải có sự đồng ý của tác giả (hoặc người đại diện hợp pháp) được phép tham gia Liên hoan.

Nội dung vở diễn không trái với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; không xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; không ngược với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Khuyến khích vở diễn có nội dung hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế".

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các vở diễn có chất lượng nội dung và nghệ thuật cao, đạt những tiêu chí trong Quy chế Chấm, xét giải. Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho cá nhân nghệ sĩ biểu diễn đạt những tiêu chí trong Quy chế Chấm, xét giải. Nghệ sĩ, diễn viên tham gia nhiều vai 3 diễn trong nhiều vở diễn tại Liên hoan nếu đạt khung điểm xét giải trong nhiều vở diễn, chỉ được nhận 01 giải thưởng cao nhất. 01 Giải Xuất sắc (nếu có) cho riêng từng thành phần sáng tạo trong các vở diễn tham gia Liên hoan gồm: Tác giả; Chỉ đạo Nghệ thuật; Đạo diễn; Thiết kế mỹ thuật (Giải Xuất sắc cho các thành phần sáng tạo không nằm trong số lượng giải thưởng quy định cho vở diễn, diễn viên).

20 đơn vị tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024 - Ảnh 2.

Liên hoan kịch nói toàn quốc 2024 nhằm phát hiện những tìm tòi, sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, tôn vinh những tài năng sân khấu kịch nói

NSND. Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ, các công tác chuẩn bị cho liên hoan kịch nói năm nay được triển khai chu đáo về kế hoạch tổ chức và đã làm việc, phối chặt chẽ với các bên đơn vị liên quan để tổ chức, với mong muốn sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Liên hoan kịch nói toàn quốc 2024 nhằm phát hiện những tìm tòi, sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, tôn vinh những tài năng sân khấu kịch nói, từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp thúc đẩy sự phát triển của sân khấu kịch nói nước nhà dựa trên chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị nghệ thuật. Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ, diễn viên kế cận; là cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ