• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT

Giáo dục 14/11/2023 20:38

(Tổ Quốc) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 200 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm học 2022-2023.

Theo Quyết định số 3564/QĐ-BGDĐT mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, danh sách gồm 200 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm học 2022-2023 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, Giáo dục Mầm non là 32 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; Giáo dục Tiểu học là 38 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; Trung học Cơ sở là 38 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; Trung học Phổ thông là 37 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên biệt là 12 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; Giáo dục Đại học là 43 giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Danh sách cụ thể như sau:

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 1.

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 2.

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 3.

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 4.

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 5.

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 6.

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 7.

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 8.

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 9.

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 10.

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 11.

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 12.

200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Ảnh 13.

NỔI BẬT TRANG CHỦ