• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

2018, một năm thành công của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Kinh tế 08/01/2019 14:47

(Tổ Quốc) - Tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017.

2018, một năm thành công của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Ảnh 1.

Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 170 tỷ vào ngày 02/12/2018

Năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Cụ thể, về sản xuất kinh doanh năm 2018,Gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 12 triệu tấn quy dầu, so với mức kế hoạch năm là 10 triệu tấn quy dầu, Tập đoàn đã hoàn thành vượt kế hoạch cả năm trước 14 ngày.

Tổng sản lượng khai thác năm 2018 đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 1,14 triệu tấn quy dầu (vượt 5,0%) kế hoạch năm.

Trong đó, khai thác dầu thô đạt 13,97 triệu tấn, vượt 735 nghìn tấn (vượt 5,6%) kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 390 triệu vào ngày 28/4/2018.

Khai thác dầu thô ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm (11,31 triệu tấn) trước 21 ngày, năm 2018 đạt 12,0 triệu tấn, vượt 675 nghìn tấn (vượt 6,0%) kế hoạch năm;

Khai thác dầu thô ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm (1,92 triệu tấn) trước 10 ngày, năm 2018 đạt 1,98 triệu tấn, vượt 60 nghìn tấn (vượt 3,1%) kế hoạch năm.

Về khai thác khí, Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm (9,60 tỷ m3) trước 15 ngày, năm 2018 đạt 10,01 tỷ m³, vượt 410 triệu m3 (vượt 4,3%) kế hoạch năm. Tập đoàn đạt mốc khai thác m3 khí thứ 140 tỷ vào ngày 27/9/2018.

Sản xuất đạm, Tập đoàn cũng hoàn thành kế hoạch cả năm (1,54 triệu tấn) trước 18 ngày, năm 2018 đạt 1,63 triệu tấn, vượt 88 nghìn tấn (vượt 5,7%) kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất tấn đạm thứ 16 triệu vào ngày 19/7/2018.

Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 170 tỷ vào ngày 02/12/2018.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt mốc sản xuất tấn sản phẩm các loại thứ 55 triệu vào ngày 30/8/2018.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017./.

Hà Bắc (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ