• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

5 thành phố trực thuộc Trung ương từng đóng góp 40% vào quy mô GDP cả nước, con số này hiện thay đổi ra sao?

Kinh tế 06/09/2022 10:43

(Tổ Quốc) - Năm 2017, 5 thành phố trực thuộc Trung ương đóng góp khoảng 40% vào GDP cả nước. Tuy nhiên, năm 2021, tỷ lệ đóng góp của 5 thành phố đã giảm đi.

Trong nhiều năm qua, 5 thành phố trực thuộc Trung ương luôn có đóng góp lớn cho quy mô GDP chung của cả nước. Năm 2017, GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đạt khoảng 2.283 nghìn tỷ đồng, đóng góp khoảng 40% vào GDP của cả nước.

Trong đó, TP. HCM có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước, khoảng 20,4% trong năm 2017. Sau TP. HCM, Hà Nội có đóng góp lớn thứ 2, khoảng 13,82%. Cùng với đó, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ có đóng góp lần lượt là 2,72%; 1,33% và 1,28% vào quy mô GDP cả nước năm 2017.

5 thành phố trực thuộc TW từng đóng góp 40% vào quy mô GDP cả nước, tỷ lệ này hiện thay đổi ra sao? - Ảnh 1.

Tỷ trọng GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong GDP cả nước giai đoạn 2017-2021.

Đến năm 2021, TP. HCM vẫn là thành phố có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước, khoảng 15,5%, giảm gần 5% so với năm 2017. Trong năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, tỷ lệ đóng góp của kinh tế TP. HCM vào GDP cả nước giảm đi rõ rệt.

Cũng trong khoảng thời gian này, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã đóng góp lần lượt khoảng 12,8%; 3,86%; 1,7% và 1,6% vào GDP cả nước. So với năm 2017, đóng góp vào quy mô GDP cả nước của Hà Nội giảm khoảng 1,02%. Trong khi đó, đóng góp vào quy mô GDP cả nước của Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ tăng lần lượt là 1,14%; 0,37% và 0,32% so với năm 2017.

Trong năm 2021, 5 thành phố trực thuộc Trung ương đóng góp khoảng 35,46% vào GDP cả nước. Với tỷ lệ này, đóng góp của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã giảm 4,5% sau 5 năm.

Trong giai đoạn 2017-2021, quy mô GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đóng góp khoảng 37,6%/năm vào quy mô GDP của cả nước. Trong đó, TP. HCM đóng góp lớn nhất, khoảng 18,5%/năm vào quy mô GDP của cả nước. Trên thực tế, TP. HCM chiếm khoảng 9,4% dân số, 0,6% diện tích của cả nước nhưng luôn có đóng góp GDP nhiều nhất.

Cùng với đó, Hà Nội có đóng góp vào quy mô GDP cả nước lớn thứ 2 sau TP. HCM, khoảng hơn 13%/năm giai đoạn 2017-2021. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ có mức đóng góp lần lượt là 3,19%/năm; 1,49%/năm; 1,43%/năm trong giai đoạn 2017-2021.

Minh Tiến

NỔI BẬT TRANG CHỦ