• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Bà Rịa – Vũng Tàu: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình

Văn hoá 11/11/2019 10:09

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những mục tiêu được đặt ra trong Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình - Ảnh 1.

Ảnh mang tính chất minh họa/Nguồn: hoinongdan.org.vn

Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới. Huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới phù hợp với yêu cầu quản lý của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn quản lý đối với công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao năng lực và vị thế của phụ nữ nhằm giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.

Nội dung thực hiện kế hoạch bao gồm: tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; 05 năm thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến 2030 của Chính phủ; tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới.

Các mục tiêu cụ thể đặt ra là: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách trong lĩnh vực chính trị; Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin – Truyền thông; Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình; Từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thực hiện lồng ghép vào quá trình hoạch định chính sách, củng cố, tăng cường bộ máy tổ chức về bình đẳng giới.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ