• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Bắc Giang: Hỗ trợ 10 tỷ đồng để tu bổ cho 31 di tích trên địa bàn tỉnh

Văn hoá 02/07/2020 13:30

(Tổ Quốc) - Bắc Giang hỗ trợ 10 tỷ đồng để tu bổ cho 31 di tích trên địa bàn tỉnh; Ngành VHTTDL Bắc Kạn đặt ra nhiều nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm; Yên Bái đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các ngành công nghiệp văn hóa là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Bắc Giang: Hỗ trợ 10 tỷ đồng để tu bổ cho 31 di tích trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định 1279/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí tu bổ di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 02/10/2019.

Bắc Giang: Hỗ trợ 10 tỷ đồng tu bổ cho 31 di tích năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Sở VHTTDL Bắc Giang

Theo đó, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí 10 tỷ đồng tu bổ cho 31 di tích năm 2020 bao gồm: Đền Vua Bà (Huyện Sơn Động), Trận địa đồi Nương Khoai (Huyện Sơn Động); Đình Nội Đông (Huyện Lục Nam), Đình Vân Trung (Huyện Lục Nam); Từ vũ Bùi Bến (Huyện Yên Dũng), Chùa Ngọc Lâm (Huyện Yên Dũng), Đình Đào Tràng (Huyện Yên Dũng), Chùa Diễn Khánh (Huyện Yên Dũng), Đền thờ Đức vua Trần Minh Tông (Huyện Yên Dũng); Chùa Thanh Long (Huyện Lạng Giang), Chùa Phù Lão (Huyện Lạng Giang), Chùa Nùa (Huyện Lạng Giang); Đình Lãn Tranh (Huyện Tân Yên), Đình Vũng (Huyện Tân Yên), Chùa Phúc Sơn (Huyện Tân Yên), Nghè và phần mộ nàng Giã đại thần (Huyện Tân Yên), Chùa Non Tiên (Huyện Tân Yên); Đình làng Diễn (Huyện Yên Thế); Chùa Phúc Tằng (Huyện Việt Yên), Đình Cao Lôi (Huyện Việt Yên), Chùa Hữu Nghi (Huyện Việt Yên), Chùa Đông Tiến (Huyện Việt Yên); Đình Ninh Tào (Huyện Hiệp Hòa), Đình An Cập (Huyện Hiệp Hòa), Đình Mai Sơn (Huyện Hiệp Hòa); Đình Vĩnh Ninh (Thành phố Bắc Giang), Đình Phụng Pháp (Thành phố Bắc Giang), Đình Văn Giàng (Thành phố Bắc Giang), Điếm Thiên (Thành phố Bắc Giang), Đình làng Núm (Thành phố Bắc Giang), Từ đường họ Ngô Văn (Thành phố Bắc Giang).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí tu bổ di tích, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ thời gian và chế độ chính sách hiện hành.

Việc hỗ trợ tu bổ di tích nhằm khắc phục kịp thời tình trạng xuống cấp đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh; nâng cao tính bền vững, tính nguyên gốc, đảm bảo sự tồn tại lâu dài cho các di tích, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân.

Ngành VHTTDL Bắc Kạn đặt ra nhiều nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa đã được Sở VHTTDL đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2020.

Cụ thể, trong giai đoạn này, Sở VHTTDL sẽ trình UBND tỉnh công nhận đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục. Tiếp tục triển khai nội dung liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình mục tiêu cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú, năm 2020; Dự án giới thiệu, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc đưa vào giáo dục văn hóa truyền thống tại trường học; Kế hoạch giúp đỡ xã Tân Sơn xây dựng nông thôn mới năm 2020; Tham gia Đoàn thẩm định các xã về đích nông thôn mới của tỉnh năm 2020; triển khai Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể; thực hiện các nội dung liên quan đến việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, lần thứ Ba - năm 2021; dự án Bảo tồn và phát huy Nghệ thuật Múa khèn của người Mông trong Dự án "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020.

Triển khai tổ chức các hoạt động: Hội nghị tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện; nói chuyện chuyên đề về chăm sóc người cao tuổi; hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25/11); Hội nghị tuyên truyền về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) và thực hiện hương ước, quy ước tại huyện Pác Nặm và thành phố Bắc Kạn; tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái: Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các ngành công nghiệp văn hóa

Để xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn, UBND tỉnh Yên Bái đã đưa ra các giải pháp. Cụ thể, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới tư duy, xây dựng quan niệm mới về phát triển công nghiệp văn hóa; tiếp tục xây dựng, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong thời kỳ mới nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa, nâng cao hiệu quả việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; các chính sách ưu đãi về vốn, thuế, đất đai, khuyến khích sáng tạo đối với văn nghệ sỹ, các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ngành, địa phương bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp nhằm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; tăng cường phân cấp trong hệ thống hành chính, đồng thời đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn hóa, thực hiện cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, đồng thời nghiên cứu, đề xuất xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển đối với những ngành chưa có chiến lược, quy hoạch. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các ngành công nghiệp văn hóa; tập trung nguồn lực phát triển ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế của tỉnh là du lịch văn hóa, xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Yên Bái; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế;…

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ