• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Giang: Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke

Văn hoá 12/05/2020 09:47

(Tổ Quốc) - Thời gian qua, công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từng bước được tăng cường, nhằm đưa các hoạt động này ngày càng đi vào nền nếp, lành mạnh, theo đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke là loại hình kinh doanh nhạy cảm, dễ phát sinh các tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Thực tế thời gian qua, bên cạnh mặt tích cực trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, đã nảy sinh một số biểu hiện tiêu cực trong hoạt động này ở một số địa phương như: Hoạt động quá giờ; âm thanh phòng hát vượt quá quy định cho phép; sử dụng các bài hát không được phép phổ biến lưu hành; lắp, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo cơ sở karaoke không đúng quy định, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy khi xảy ra sự cố; ... Đặc biệt, vừa qua, trong khi cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, trong đó có việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thì một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí còn buông lỏng quản lý, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Một số cơ sở vi phạm nghiêm trọng đã bị Sở VHTTDL ra quyết định thu hồi Giấy phép và quyết định tạm dừng hoạt động. Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke ở một số địa phương đã được quan tâm, nhưng một số địa phương công tác này không được coi trọng, hoạt động của đội kiểm tra liên ngành về văn hóa, thông tin và tệ nạn xã hội cấp huyện còn chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức và kết quả còn hạn chế.

Bắc Giang: Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: phapluatplus.vn

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm và khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời từng bước đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke đi vào nề nếp, phát triển lành mạnh theo đúng quy định; ngày 11/5/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 538/SVHTTDL-QLVH đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke theo Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1699/UBND-KGVX ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, cho đến khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương và của tỉnh Bắc Giang về hoạt động kinh doanh dịch vụ này; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; các văn bản pháp luật có liên quan và Hướng dẫn số 1426/HD-SVHTTDL ngày 20/11/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ để các tổ chức, cá nhân và người dân được biết và thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở và quần chúng nhân dân trong việc giám sát, đấu tranh phòng ngừa các hành vi lợi dụng kinh doanh dịch vụ karaoke để tổ chức các hoạt động không lành mạnh, vi phạm pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương cơ sở hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh, cũng như chỉ đạo lực lượng kiểm tra của cấp huyện tích cực chủ động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên rà soát, củng cố, bổ sung, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa, thông tin và tệ nạn xã hội của huyện, thành phố có đủ thành phần theo quy định; thành viên là những người có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, quan tâm đầu tư mua sắm các trang thiết bị cần thiết, tạo điều kiện cho hoạt động kiểm tra của đội liên ngành có hiệu quả, nhất là kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trong tình hình mới hiện nay.

Các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc đột xuất nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp vi phạm được quy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ; UBND các huyện, thành phố có văn bản đề nghị gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, ban hành quyết định tạm dừng hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định, bảo đảm sức răn đe, tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa chung.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ