• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Kạn: Thống nhất Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Văn hoá 04/06/2020 10:52

(Tổ Quốc) - Thống nhất Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025; Nâng cao hiệu quả việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Tiếp tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng về thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại hai tỉnh: Bắc Kạn và Cao Bằng.

Bắc Kạn: Thống nhất Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025

Sở VHTTDL và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn thống nhất Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025.

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đảm bảo sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời phát huy vai trò tự quản của cộng đồng thông qua thực hiện quy ước, hương ước để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh, chú trọng phát hiện cách làm hay, gương điển hình để kịp thời biểu dương, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Bắc Kạn: Thống nhất Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/nguồn: baobackan.org.vn

Chương trình này quy định hoạt động phối hợp giữa Sở VHTTDL và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hằng năm trên cơ sở Chương trình này, hai đơn vị sẽ xây dựng nội dung, nhiệm vụ cụ thể, đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Cụ thể, hai đơn vị sẽ triển khai các nội dung và giải pháp phối hợp: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; Tổ chức tập huấn, xây dựng các mô hình ở cơ sở; Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư (18/11); Nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa; Sơ kết đánh giá Chương trình.

Cao Bằng: Nâng cao hiệu quả việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân

Sở VHTTDL đã có Báo cáo Thực hiện Quyết định số 4685/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt Đề án "Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2020".

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được quan tâm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Việc triển khai Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội từ cơ sở.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên tuyền văn hóa, văn nghệ của tỉnh và ở cơ sở ngày càng được quan tâm xây dựng, có sự trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở được thực hiện thường xuyên, kịp thời tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội; góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, khẳng định vai trò quan trọng đối với việc góp phần ổn định chính trị an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở VHTTDL Cao Bằng cũng thường xuyên xây dựng và triển khai tổ chức ở địa phương, cơ sở nhiều hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng về hát dân ca, tạo không khí vui tươi, đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc như: Tổ chức Hội thi hát dân ca, trình diễn trang phục dân tộc và thi đấu thể thao; Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động toàn tỉnh; Liên hoan Hát Then, Đàn Tính tỉnh Cao Bằng; Ngày hội văn hóa dân tộc Mông; Hội thi nhà nông đua tài...Việc tổ chức các ngày hội, Liên hoan văn hóa nghệ thuật các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia học hỏi lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc mình, đồng thời quảng bá và giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người, nét văn hóa, du lịch, các di sản văn hóa của tỉnh.

Cũng tại Cao Bằng: Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Sở VHTTDL đã tham mưu kịp thời triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương.

Hàng năm, Sở VHTTDL đã xây dựng kế hoạch hoạt động biểu diễn nghệ thuật phong phú, đa dạng và đặc sắc mang tính nghệ thuật chuyên nghiệp cao nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống đặc trưng của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước, các hội thi, hội diễn, hội nghị, đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Phối hợp biểu diễn phục vụ nhân dân, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới nhân dịp tết Nguyên đán; Biểu diễn phục vụ các lễ hội xuân trên địa bàn tỉnh hàng năm.

Các Đội chiếu phim vùng cao tổ chức các đợt chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân, hàng năm đạt chỉ tiêu 1.344 buổi/năm; Rạp chiếu phim Trung tâm và Rạp hát ngoài trời, chiếu phim phục vụ nhiệm vụ trên 10 buổi/năm. Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở bằng nhiều hình thức sinh động và phong phú.

Nhiều hoạt động được tổ chức thành công như: Hội thi Hát dân ca - Trình diễn trang phục dân tộc - Thi đấu thể thao toàn tỉnh; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lâm lần thứ nhất, năm 2018; …. Bên cạnh đó, đơn vị đã tăng cường chỉ đạo tổ chức triển lãm tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương, các lễ hội mùa xuân trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025 được Sở VHTTDL đặt ra là tiếp tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng về thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ