• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021

Văn hoá 04/01/2021 11:08

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021.

Ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hà Nội mới

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021; Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Từ đó nâng cao nhận thức đối với công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Theo Kế hoạch, các nội dung trọng tâm trong công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Triển khai công tác chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Tổng kết Đề án "Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021"; Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, đánh giá và báo cáo việc thực hiện Kế hoạch về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 05/11/2021.

>>> Chi tiết văn bản tại đây./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ