• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Văn hoá 04/12/2019 17:23

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Tây Ninh đã ra văn bản số 50/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Tây Ninh

Theo đó, Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng trong Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng áp dụng Quy định này bao gồm các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quy định gồm 5 chương: Quy định chung; Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Trách nhiệm, quyền hạn của các cấp quản lý về di tích; Quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân; Tổ chức thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/12/2019 và thay thế Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ