• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số

Văn hoá 20/06/2024 15:14

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: giaoducthoidai.vn

Lớp tập huấn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua Chợ phiên đặc trưng truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đưa ra phương pháp bảo tồn có hiệu quả dưới tác động của nền kinh tế thị trường. Qua đó tăng cường, quảng bá, phát huy truyền thống nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, động viên, khích lệ các nghệ nhân sáng tạo những sản phẩm thủ công phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhằm phát triển kinh tế, xã hội.

Theo đó, dự kiến trong Quý III, sẽ tổ chức 02 lớp gồm: Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Cao Bằng; Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Trùng Khánh.

Hai lớp tập huấn giảng dạy tập trung trong 03 chuyên đề/lớp, bao gồm: Thực trạng, kết quả và hiệu quả chợ phiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Bảo tồn nét văn hóa truyền thống Chợ Phiên trước thách thức của kinh tế thị trường; Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được thể hiện trong chợ phiên. Một số mô hình chợ phiên trong nền kinh tế thị trường.


PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ