• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Văn hoá 16/06/2020 14:13

(Tổ Quốc) - Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống và củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tại các tỉnh: Phú Thọ, Lai Châu, Hà Giang.

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Căn cứ Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ "Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số" theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020. Từ năm 2013 đến nay, Sở VHTTDL đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức nhiều hoạt động Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc nhằm tuyên truyền, giáo dục giúp các dân tộc trên địa bàn tỉnh hiểu nhau hơn, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc trong từng vùng, từng địa phương đồng thời bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hàng năm, Sở VHTTDL xây dựng văn bản và hướng dẫn tổ chức chương trình "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam" trong đó có nội dung tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc của các huyện Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Sơn. Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội được triển khai đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hoạt động Ngày hội được diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với các hoạt động phong phú, đa dạng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, ấm tình đồng bào, tình đoàn kết các dân tộc.

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Một hoạt động tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc huyện Thanh Sơn/Nguồn:svhttdl.phutho.gov.vn

Công tác tuyên truyền luôn được Sở VHTTDL và các địa phương chú trọng nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc. Tích cực tuyên truyền vận động đồng bào hiểu về ý nghĩa của việc tham gia Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp các dân tộc, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc được giao lưu, trao đổi với nhau về tiếng nói, trang phục, các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, thi đấu các môn thể thao truyền thống để cùng hiểu biết và gắn bó, tạo nên sức mạnh, nguồn lực phát triển nền văn hóa dân tộc giàu bản sắc, góp phần xây dựng bản làng, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc trên địa bàn tỉnh được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: trình diễn diễn xướng dân gian, biểu diễn văn nghệ quần chúng, thi đấu các môn thể thao quần chúng thu hút rất nhiều hạt nhân văn nghệ, thể thao của các dân tộc thiểu số tham gia. Thông qua hoạt động đã bảo tồn di sản văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số, đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu với du khách thập phương về tiềm năng văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Phú Thọ.

Lai Châu: Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Sở VHTTDL đã có Báo cáo Kết quả triển khai Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 về phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ "Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số" theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020".

Xác định việc tổ chức định kỳ "Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số" có ý nghĩa thiết thực trong đời sống của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, từ năm 2013 đến nay, Sở VHTTDL đã tham mưu, phối hợp tham mưu tổ chức các hoạt động ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với quy mô, cấp độ khác nhau: cấp khu vực và toàn quốc có Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I, năm 2014, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc... Cấp tỉnh, huyện: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ I, năm 2017, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc tại các huyện, thành phố dịp 02/9; Ngày hội văn hóa, Thể thao dân tộc Cống, Mảng, La Hủ...Ngoài ra, các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng chuyên đề được định kỳ tổ chức như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng các dân tộc thiểu số, Liên hoan Hát Then - Đàn tính, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các huyện, thành phố, Liên hoan nghệ thuật quần chúng cụm xã, các xã biên giới, các bản tái định cư...

Các chương trình được tổ chức đều có sự gắn kết hài hòa giữa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tăng tính giao lưu, hấp dẫn, phát huy vai trò của chủ thể văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế, xã hội được nhân dân hưởng ứng, đón nhận.

Các Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ngày hội còn là dịp để các địa phương tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong khu vực về ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo các dân tộc.

Hà Giang: Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc

Thực hiện Quyết định số 4686/QĐ-VHTTDL về việc tổ chức định kỳ "Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số" theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020. Theo đó, hàng năm, Sở VHTTDL đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thực hiện theo mục đích, ý nghĩa của Ngày hội giao lưu, văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với mục đích nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, động viên, khích lệ các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc truyền thống. Các hoạt động thực hiện Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm được Sở VHTTDL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Giao lưu văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, tái hiện lễ hội…từng bước đưa các hoạt động văn hóa truyền thống dân tộc được thực hiện thường xuyên, hiệu quả phù hợp với thực tế tại địa phương, không chỉ mang ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc mà còn thông qua các hoạt động đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc của tỉnh.

Nhiều hoạt động được tỉnh phối hợp tổ chức thành công như: Năm 2015, phối hợp đăng cai tổ chức Chương trình du lịch "Qua các miền di sản Việt Bắc" lần thứ VII tại Hà Giang; Năm 2016, phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại Hà Giang; Năm 2018, phối hợp tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật hát Then- đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VI tại tỉnh Hà Giang.

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức các hoạt động tại các cấp. Thông qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào nhân dân các dân tộc địa phương, động viên tinh thần nhân dân, tạo dựng niềm tin của nhân dân với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ