• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Bến Tre: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa

Pháp luật 24/08/2020 14:17

(Tổ Quốc) - Thời gian qua, ngành VHTTDL tỉnh Bến Tre đã tích cực triển khai Chỉ thị số 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng nhân dân hiểu biết đầy đủ về pháp luật, thấy rõ tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL.

Bến Tre: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Báo Dân sinh

Cụ thể, về công tác quản lý nhà nước, Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa như: karaoke, trò chơi điện tử (không kết nối mạng), các loại văn hóa độc hại, đặc biệt là các văn hóa phẩm có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực thể hiện dưới các hình thức phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, báo, lịch, tranh, ảnh, quảng cáo, trong hoạt động của các cơ sở, tụ điểm văn hóa, các khách sạn, nhà hàng… Đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; thực hiện nghiêm những quy định về hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, biển hiệu tại các điểm công cộng. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan, ngành của tỉnh xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động văn hóa để truyền bá các văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm…

Về công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác bài trừ, tiêu hủy các văn hóa phẩm độc hại, chấp hành quy định của pháp luật: Sở VHTTDL đã triển khai, hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Chỉ thị 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của UBND tỉnh về các hoạt động văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội thông qua các hình thức như: họp triển khai, tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi thông tin lưu động, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến các cán bộ công chức, viên chức ngành văn hóa… Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của từng cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở vừa là người thực hiện, vừa là người tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong tổ chức hát nhạc sống như: không sử dụng các bài hát chưa được phép sử dụng, không sửa lời bài hát…, âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép, không mở nhạc trước 06 giờ và sau 22 giờ…

Có thể nói rằng, qua 25 năm thực hiện Chỉ thị 814/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa đã được tăng cường, đảm bảo các hoạt động văn hóa phát triển phù hợp với định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế và văn hóa, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo môi trường xã hội lành mạnh./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ